FacebookTwitter
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow


Yêu cầu kỹ thuật của cửa nhựa theo TCVN 7451Yêu cầu kỹ thuật của cửa nhựa:


Tên chỉ tiêu

Mức
1. Độ bền góc hàn thanh profile uPVC, tính theo MPa, không nhỏ hơn 25
2. Độ bền áp lực gió ứng với lực gió theo thiết kế TCVN 2737-1995.

- Cửa không bị hư hoảng ở khung, đố, phụ kiện kim khí sau khi ngừng gây áp lực.

- Biến dạng chấp nhận được phải nhỏ hơn 1/175 so với chiều rộng (cao) cửa.

3. Độ kín nước Không có nước xâm nhập vào bề mặt trong của cửa khi thử ở áp lực 200 Pa

4. Độ lọt khí: Lưu lượng khí lọt qua khe cửa khi thử ở áp lực gió 300Pa

- Tính theo tổng diện tích kính, m3/h.m2 không lớn hơn

- Tính theo chiều dài liên kết mở, m3/h.m2 không lớn hơn9

2,25

5. Độ giảm âm trong không khí(*) tính theo dB không nhỏ hơn

- Đối với cửa một lớp kính

- Đối với cửa hộp kính


25

35

(*) Không áp dụng đối với cửa trượtTính năng hoạt động của cửa:


Cửa phải đảm bảo vận hàng trơn, êm theo từng kiểu mở với một lực không lớn hơn quy định và phải đảm bảo khả năng đòng mở liên tục 10.000 lần mà không gây bất kỳ biến dạng nào về kích thước cũng như sai lệc cánh.