FacebookTwitter
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow


Phòng giao dịch Vietinbank Cầu Oai - Vĩnh Phúc


- Công trình: Phòng giao dịch Cầu Oai - Vietinbank Vĩnh Phúc

- Địa điểm: Đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hạng mục: Cửa nhựa lõi thép, cửa cuốn, cửa kính vách kính cường lực.

- Diện tích:

+ Vách kính, cửa kính cường lực: 60 m2

+ Cửa nhựa lõi thép: 150 m2

+ Cửa cuốn: 50 m2

- Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietinbank Vĩnh Phúc

Phòng giao dịch Cầu Oai - Vietinbank Vĩnh Phúc 4

Phòng giao dịch Cầu Oai - Vietinbank Vĩnh Phúc 2

Phòng giao dịch Cầu Oai - Vietinbank Vĩnh Phúc 5

Phòng giao dịch Cầu Oai - Vietinbank Vĩnh Phúc 3

Phòng giao dịch Cầu Oai - Vietinbank Vĩnh Phúc 6

Phòng giao dịch Cầu Oai - Vietinbank Vĩnh Phúc 1


Nguồn: Dotawindow